Fractieleden

De ChristenUnie is met één zetel vertegenwoordigd in de algemene vergadering van het waterschap Scheldestromen.

Fractie Leden:

Jaap van Ginkel, fractievoorzitter